UVJETI KUPNJE


UDŽBENICI

STRUČNA KNJIGA
 > ELEKTROTEHNIKA
 > ENERGIJA
 > NORME
 > POVIJEST, GLAZBA
 > SPORT
 > VJERA, TEHNIKA, ZNANOST

LEKSIKONI, PRIRUČNICI, RJEČNICI

BIBLIOTEKA 30 MINUTA

BIBLIOTEKA EDZ-a

BELETRISTIKA

POPULARNO-ZNANSTVENA KNJIGA

KATALOG


Tražilica
Kategorija
Naziv
Pojam
Broj posjeta:
KORISNIČKO IME: LOZINKA:

SIMATIC automatizacijski sustavi

Autor: Hans Berger
ISBN: 978-953-279-031-3
Format: 17,5 x 25 cm
Opseg: 300 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2013.

Potpuno integrirana automatizacija koncept je pomoću kojeg SIMATIC upravlja strojevima, proizvodnim i tehničkim procesima. Na primjeru SIMATIC S7 kontrolera ova knjiga omogućava opsežan uvod u strukturu i rad modernih automatizacijskih sustava. Knjiga također daje uvod u konfiguraciju i podešavanje parametara kontrolera i distribuiranih I/O. Objašnjena je komunikacija preko mrežnih veza, zajedno s opisom dostupnih mogućnosti za operatorsko upravljanje i nadzor postrojenja.

Novi inženjerski alat TIA Portal ujedinjuje sve automatizacijske programske alate u jedno razvojno okruženje. Unutar TIA Portala SIMATIC STEP 7 Professional V11 je opsežan inženjerski alat za SIMATIC kontrolere. Kao središnji inženjerski alat STEP 7 upravlja svim potrebnim zadacima, podržava programiranje u IEC programskim jezicima LAD, FBD, STL, S7-SCL i S7-GRAPH, te sadrži S7-PLCSIM za offline testiranja.

Uz prethodno opisane komponente ovo izdanje također predstavlja nove SIMATIC S7-1200 hardverske komponente za PROFIBUS i PROFINET. Uz inženjerski alat STEP 7 V5.5 također je kompletno opisan STEP 7 Professional V11 zajedno sa aplikacijama unutar TIA Portala.

Knjiga je prikladna za sve koji se žele upoznati s temama o programirljivim logičkim kontrolerima, strukturi i radu modernih automatizacijskih sustava.

Cijena: 250,00 + 5 % PDV kn kn
Detaljnije...

Električna pogonska tehnika

Autor: Jens Weidauer
ISBN: 978-953-279-032-0
Format: 17,5 x 25 cm
Opseg: 420 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2013.


 

Ova knjiga obuhvaća sve aspekte moderne električne pogonske tehnike. Knjiga opisuje osnove električnih pogona, njihovo projektiranje i primjenu od jednostavnih do složenih automatizacijskih rješenja. Pri tome daje cijeli niz pogonskih rješenja s naglaskom na određenu primjenu.

Uz povijesni pregled razvoja pogonske tehnike dan je i sažeti pregled svih vrsta električnih pogona s naglaskom na opisivanje načela rada. Također su opisane komunikacijske sabirnice za električne pogone, dani su primjeri za jednopogonske i višepogonske sustave te je opisano upravljanje gibanjem s električnim pogonima i pozicioniranje. Kao dodatna kvaliteta knjige istaknuto je poglavlje o elektromagnetskoj kompatibilnosti u električnoj pogonskoj tehnici te poglavlje o načelima projektiranja električnih pogona.

Namijenjena je stručnjacima iz prakse koji električne pogone razumiju, objašnjavaju, koriste i održavaju, ali isto tako i kvalificiranim djelatnicima, tehničarima, inženjerima i studentima, kojima je omogućen opsežan pregled električne pogonske tehnike.

Složeni odnosi objašnjeni su jednostavno što je predočeno brojnim grafičkim prikazima. Autor namjerno teži razumljivim objašnjenjima načela rada i međuodnosa. Na taj način čitatelj je u stanju razumjeti električne pogone u cijelosti i rješavati tehničke probleme u svakodnevnom profesionalnom radu.

 

Cijena: 300,00 + 5 % PDV kn kn
Detaljnije...

Vakuumski električni sklopni aparati
Autor: Radovan Milošević
ISBN: 978-953-279-022-1
Format: 17,5 x 24 cm
Opseg: 300 stranica
Uvez: tvrdi
Godina izdanja: 2011.

Od početka razvoja elektroenergetike pa sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća u njezinu segmantu električni sklopni aparati i postrojenja u praksi nazvanom sklopnom tehnikom korišten je niz različitih medija za gašenje električnog luka u procesu sklapanja te uspostavu i održavanje dielektričnih karakteristika među otvorenim kontaktima u sklopnim aparatima, dijelovima pod naponom i njihovim uzemljenim dijelovima. Šezdesetih godina uvedena je nova tehnika u gradnji prekidača i rastavnih sklopki temeljena na ulju pod nazivom malouljni prekidači koji su vrlo brzo smijenili praktično sve ostale vrste prekidača, odnosno sklopnih tehnika. istodobno se već tada, pri uvođenju u praksu te nove tzv. malouljne tehnike s kojom su riješeni neki, ali ne i svi, tada isticani problemi, intenzivno radilo u svijetu i u nas na istraživanju karakteristika i mogućnosti korištenja drugih medija. To su visoki vakuum i tzv. elektronegativni plinov, u prvom redu sumporni heksafluorid (SF6). Proizvodnja malouljnih prekidača potrajala je dvadesetak godina, a potom je zamijenjena vakuumskom tehnikom i SF6-sklopnim tehnikama, koje su u međuvremenu zavladale područjem gradnje sklopnih aparata. Dvojba oko prevlasti vakuumske i SF6-tehnike kao novih sklopnih tehnika, koja je u početku postojala i potrajala neko vrijeme, otpala je čim su riješeni tehnički i tehnološki problemi vezani za gradnju vakuumskih komora, glavnih sklopova vakuumskih sklopnih aparata s medijem koji je proglašen "idealnim medijem". Vakuumska je sklopna tehnika za sada definitivno zauzela područje gradnje sklopnih aparata srednjeg i nekih aparata niskog napona. Tehnika sklapanja temeljena na SF6 plinu (SF6-tehnika) ostala je, te i dalje prevladava u gradnji visokonaponskih prekidača jer još postoje određeni tehničko-tehnološki problemi koji otežavaju optimalnu gradnju vakuumskih komora relativno velikih dimenzija potrebnih za sklapanje na ovoj razini napona u usporedbi s relativno jednostavnim elelmentima i sklopovima za sklapanje s SF6 plinom, gdje tih problema nema. Kako sad izgleda, vjerojatno je da će čim se ovlada tehnologijom gradnje većih vakuumskih komora te snizi njihova proizvodna cijena, kao glavni nedostatak i na ovoj razini napona, SF6 plin ustupiti mjesto vakuumskoj tehnici i na području sklopnih aparata visokog napona. Razlog više za tu tvrdnju sve su učestalija upozorenja ekologa i zaštitara okoliša na ekološku nepodobnost SF6 plina kao medija za gašenje električnoh luka u sklopnim aparatima. To se u praksi već događa. Prekidači za nazivni napon 72,5 kV i 110 kV, pa i viši, ranije s više vakuumskih komora vezanih u seriju, a sada već s jedinstvenom vakuumskom komorom proizvode se i isporučuju u nekim tehnički najrazvijenijim zemljama svijeta (Japan, SAD itd.).

Cijena: 300,00 + 5 % PDV kn

Najvažnije o frekvencijskim pretvaračima

ISBN 978-953-279-019-1

 

Frekvencijski su pretvarači elektronički uređaji koji služe za pretvorbu izmjeničnog napona konstantne vrijednosti i frekvencije u napon promjenjive vrijednosti i frekvencije. Oni omogućuju kontinuirano upravljanje brzinom vrtnje izmjeničnih motora. Sve do pojave frekvencijskih pretvarača nije bilo ekonomski učinkovite tehnike za mijenjanje brzine vrtnje izmjeničnih motora. Od početka uporabe izmjeničnih motora uloženo je mnogo truda da se njihova brzina vrtnje prilagodi potrebama automatizacije proizvodnih procesa. Danas se u industriji pretežno upotrebljavaju trofazni asinkroni motori, a vrlo rijetko i sasvim iznimno jednofazni asinkroni motori . Zato će u ovoj knjizi biti govora samo o frekvencijskim pretvaračima za pogon trofaznih asinkronih motora, iako se frekvencijskim pretvaračima mogu pogoniti i jednofazni asinkroni motori. Većina frekvencijskih pretvarača koji se danas upotrebljavaju u industriji za upravljanje ili regulaciju brzine vrtnje trofaznih izmjeničnih motora rade na dva temeljna načela: frekvencijski pretvarači bez istosmjernog međukruga (tzv. izravni frekvencijski pretvarači) i frekvencijski pretvarači s istosmjernim međukrugom (tzv. neizravni frekvencijski pretvarači, njihov istosmjerni međukrug može se napajati ili promjenjivim ili konstantnim naponom).

 

Cijena: 250,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Planiranje razdjelnih mreža

Autor: Hermann Nagel
Prijevod: Ernest Mihalek
ISBN: 953-6647-01-X
Format: 11,5 x 17 cm
Opseg: 190 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 1999.

Njemačka stručna literatura na području elektroprivredne struke uvijek je bila važna za nas: i za razvitak naših elektroprivrednih mreža i postrojenja, i za razvitak tehničke literature i regulative. Nije nevažno da mi, ako nemamo odgovarajuće tehničke propise i norme, vrlo često citiramo i uvažavamo njemačke norme DIN i tehničke propise VDE. Ova je knjiga jedna iz niza biblioteke pod nazivom Postrojenja električnih razdjelnih mreža, ali prilagođena koliko je to moguće našoj upotrebi i nazivima. Osim hrvatskog tehničkog leksika, važnim treba smatrati i unapređivanje kriterija i smjernica za planiranje mreža. Dogovora o takvim kriterijima kod nas nema, iako se pojedine mreže grade po stranim uzorima koji te kriterije uvažavaju i to uglavnom na višim naponskim razinama. Na razini SN i NN mreža manjak takvih kriterija kod planiranja novih i rekonstrukcije starih kod nas je posebno izražen (pogotovo u smislu tražene pouzdanosti), pa je u tom smislu ova knjiga svakako vrlo korisna.

Cijena: 90,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Gubici električne energije u razdjelnim mrežama

Prijevod: Ernest Mihalek
ISBN: 953-6647-38-9
Format: 14,5 x 21 cm
Opseg: 88 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2002.

RASPRODANO DO DALJNJEG!

Ova knjiga u izdanju Udruženja njemačke elektroprivrede (VDEW) oduvijek je za hrvatske istraživače elektroener-getskih razdjelnih mreža služila kao temeljna literatura. Proračuni i mjerenja vezani za procjenu tehničkih gubitaka električne energije u elektroenergetskim mrežama zasni-vaju se još uvijek na metodama i primjerima prikazanim u toj knjizi, bez obzira što je posljednje izdanje originala iza-šlo pred gotovo četvrt stoljeća. Navedene cijene gubitaka kao i neki odnosi među cijenama za nas još uvijek vrijede.
Mnogim, naročito mlađim kolegama, ovaj će prijevod s njemačkog jezika omogućiti lakše razumijevanje i istraživanje odnosa u elektro-energetskim mrežama. Iako se knjiga odnosi na VDEW, smatramo da to nije smetnja, jer je bitno uočiti, upoznati i razumjeti metode koje nije teško primijeniti na aktualne situacije i obrade gubitaka električne energije u našim razdjelnim mrežama.

Cijena: 70,00 + 5 % PDV kn

Održavanje razdjelnih mreža
Autor: Ralf Werner
Prijevod: Ernest Mihalek
ISBN: 953-6647-30-3
Format: 11,5 x 17 cm
Opseg: 136 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2003.

Održavanje električnih postojenja jedna je od najvažnijih zadaća u distribucijskoj djelatnosti elektroprivrede. Odr-žavanjem se produljuje vijek trajanja mreža i postrojenja, odgađaju nova ulaganja i povećava pouzdanost isporuke električne energije potrošačima. U svezi s održavanjem, javlja se, osim spomenutog i niz pravnih pitanja koja će uskoro, ako već nisu do danas, svakako postati aktualna i kod nas u Hrvatskoj. Primjerice, postavlja se pitanje tko je odgovoran ako zbog loše organizacije održavanja dođe do ekološkog incidenta ili ugrožavanja života te kako se postavlja organizacija rada na temelju koje će elektroprivredna distribucijska jedinica izbjeći takve pogreške i moći dokazati svoju nedužnost pred pravosudnim vlastima.
Autor ove knjige ne smatra da se organizacijom rada u distribuciji mogu ili moraju dostići određene velike uštede, već samo da taj rad postane učinkovit. Zbog toga je u knjizi prikazao postojeća nastojanja i dao pregled pravnih i organizacijskih osnova i mogućnosti kako to postići. Niz primjera koje je naveo, čitatelj može usporediti s rješenjima u našoj distribuciji i zatim potražiti put k poboljšanjima.
Cijena: 90,00 + 5 % PDV kn

Sustavi uzemljenja u razdjelnim mrežama
Autori: Thomas Niemand, Heinz Kunz
Prijevod: Ernest Mihalek
ISBN: 953-6647-61-3
Format: 11,5 x 17 cm
Opseg: 200 stranica
Uvez: meki
Godina izdanja: 2004.

Ova knjiga je prijevod njemačkog izvornika, dakle sredine koja obično prednjači u rješavanju tehničkih problema na koje i sami nailazimo. Stoga je svakako vrijedno pred-staviti strana iskustva i rješenja, ne samo radi spomenute usporedbe, nego i radi mnogih koji bi o predmetu uzemljenja htjeli više saznati iz teksta pisanog preglednim i razumljivim stilom. A upravo je tako s tekstom vrsnih njemačkih autora Thomasa Niemanda i Heinza Kunza. Iako je izvorna knjiga izdana 1996. godine, obuhvaća znanje koje će, s malim razlikama, vrijediti vjerojatno još dugo vremena. Gradivo knjige je temeljeno na njemačkim i međunarodnim normama o uzemljenjima i zaštiti čovjeka u dodiru s tehnikom. Međutim i na međunarodnoj sceni kao i na našoj, pojavile su se i neke nove norme koje se danas svakako moraju uvažiti.
Cijena: 90,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

Učinski transformatori

Autor: Rudolf Janus
Prijevod: mr. sc. Ernest Mihalek
ISBN: 953-6647-80-X
Format: 11,5 x 17 cm
Opseg: 184 stranice
Uvez: meki
Godina izdanja: 2005.


Učinski transformatori čine jednu od najvažnijih sastavnica razdjelnih (distribucijskih) mreža jer izravno prenose energiju. Po svojoj složenosti konstrukcije, izboru vrste, vođenju pogona i održavanja, transformatori zahtijevaju posebnu pozornost, učenje i stalno praćenje, a o tome se može mnogo naučiti iz njemačke prakse.
Međutim, novo vrijeme donosi i nove probleme kao što je onečišćenje okoliša u kojem sudjeluju i elektro-energetska postrojenja i uređaji, a među njima i transformatori. Pri kvarovima ili nesretnim manipulacijama mnogostruko raste vjerojatnost zagađenja, posebno prolijevanja mineralnog ulja u okoliš te zagađenja tla, nadzemne i podzemne vode. S druge strane, očuvanju okoliša teži se i na drugi način: povećanjem energetske učinkovitosti.
Energetski učinkovitiji transformatori troše manje energije na vlastiti gubitak snage i energije i time zahtijevaju manju izgradnju elektrana, postrojenja ...  Samo u Hrvatskoj ima tridesetak tisuća učinskih transformatora u elektroenergetskim mrežama, a većina ih još nije zamijenjena energetski učinkovitijim jedinicama. Zbog toga bi ova knjiga mogla biti veoma korisna: knjiga nudi praktična znanja distributeru kako odabrati transformator onog proizvođača koji će biti energetski čim učinkovitiji, a ujedno odgovarati potrebama elektroprivrednika te biti cijenom konkurentan. A i za nabavu transformatora ima sve više propisa kojih se treba držati.

Cijena: 90,00 + 5 % PDV kn
Detaljnije...

IZDVAJAMO

Da bi kupovali s košaricom ili poslali narudžbenicu, morate se registrirati (ili ako već jeste, koristiti Vaše korisničko ime i lozinku).

Naš direktni e-mail:
graphis1@inet.hr

 Na sve cijene treba dodati 5 % PDV-a.

 

 

NOVO!!!

UML-dijagrami

Napajanje električne vuče

NOVO!!  SIMATIC automatizacijski
sustavi

NOVO! Električna
pogonska tehnika

Fran Bošnjaković:
Nauka o toplini (I., II. i III.)

Nova knjiga R.
Miloševića:
Vakuumski
električni sklopni
aparati!

Imunologija i imunosne bolesti pluća. Izbornik: udžbenik - medicina!

A. Višković UGLJEN: SIGURNA ENERGIJA! Vidi izbornik: stručne knjige:energija.

Primjena programskog sustava Matlab za rješavanje tehničkih problema.

 

Aktualno:

Monografiju "BIOKOVO"
(izabrana 
u 20 najboljih knjiga u 2009.) naručite  telefonom  (01/2322-975) ili e-mailom (vidi popularnoznanstvena knjiga).

 

 

Objavljena je knjiga za djecu poznatog urednika emisija za djecu Hrvatskog radija Čedomila Variole: "Od neprilika do prilika..." (vidi beletristika, romani).